Juris vertaalt wet- en regelgeving naar de praktijk. Dat uit zich in een groot aantal indrukwekkende cases bij minstens zo indrukwekkende klanten, zoals u op deze pagina kunt zien.

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Juris heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken een Legal Business DNA© in kaart gebracht hoe de rollen, taken en bevoegdheden van functionarissen bij gemeenten en provincies en van ministers veranderen als gevolg van de nieuwe Wet veiligheidsregio’s.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken wilde inzicht krijgen in de gevolgen van het inwerkingtreden van de Wet veiligheidsregio’s op de rollen, taken en bevoegdheden van de verschillende overheden. Juris heeft dit duidelijk in kaart gebracht door het maken van een juridische analyse en een Legal Business DNA. Zo is duidelijk te zien welke veranderingen plaatsvinden voor ministers of functionarissen op gemeentelijk en provinciaal niveau. Het resultaat is dat het ministerie van Binnelandse Zaken met dit verkregen inzicht goed voorbereid was op de nieuwe wetgeving en daarom in staat was om bijtijds de nodige maatregelen te nemen.