Juris vertaalt wet- en regelgeving naar de praktijk. Dat uit zich in een groot aantal indrukwekkende cases bij minstens zo indrukwekkende klanten, zoals u op deze pagina kunt zien.

De Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement

De Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) is het kennisnetwerk voor inkoop- en supply management en biedt erkende opleidingen voor inkoopprofessionals aan. Deelnemers komen tijdens de opleidingen in aanraking met de complexe wet- en regelgeving. Het idee ontstond om door middel van een digitaal naslagwerk meer uitleg en duiding mee te geven aan de  deelnemers. Dit door raadpleegmogelijkheden aan te bieden, wanneer zij meer inzicht willen in de van toepassing zijnde wetten en regels. 

Juris heeft de Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit geanalyseerd en beschreven in begrijpelijke taal. Deze analyses zijn in Visuall verwerkt tot Legal Objects©. Deze Legal Objects© zijn vervolgens gerelateerd aan de onderwerpen die tijdens de opleiding aan bod komen. Door deze analyse en relaties wordt de samenhang inzichtelijk en is de herkomst herleidbaar.  

Het resultaat, het ‘Zakboek Aanbestedingswet’, geeft de deelnemers inzicht in de wet- en regelgeving zowel  tijdens de opleiding, als het dagelijks werk. Visuall Mobile maakt het bovendien mogelijk het Zakboek overal en te allen tijde te raadplegen.