25 sep 2020 | Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen naar Raad van State na instemming ministerraad

De ministerraad heeft op voorstel van minister Hoekstra van Financiën en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid ingestemd met een wetsvoorstel die de Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme’ (hierna: Wwft) moet gaan uitbreiden. Op deze manier ontstaan er meer mogelijkheden om witwassen van crimineel geld en terrorismefinanciering effectief aan te pakken.

Zo zouden contante betalingen van drieduizend Euro of meer voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren straks niet meer toegestaan zijn. Andere maatregelen zien erop dat gegevensdeling door banken, andere financiële instellingen en notarissen makkelijker wordt. Bovendien komt er komt een wettelijke mogelijkheid voor gezamenlijke transactiemonitoring door banken.

Daarnaast staan in het wetsvoorstel maatregelen om de integriteit van de trustsector te waarborgen. De afgelopen jaren is gebleken dat naleving van de huidige wetgeving in deze sector nog te wensen over laat en er daardoor integriteitsrisico’s blijven bestaan. Dienstverlening waaraan bijzonder hoge integriteitsrisico’s zijn verbonden, wordt daarom verboden.

Het plan van aanpak witwassen is op 30 juni 2019 door Minister Hoekstra en minister Grapperhaus gepubliceerd. De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. Het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State worden openbaar na indiening bij de Tweede Kamer.

Bron: Rijksoverheid