22 apr 2015 | De Basisregistratie Ondergrond (BRO) vertegenwoordigd op Overheid 360

Op de beurs Overheid 360º zal Juris’ opdrachtgever Rijkswaterstaat samen met het Ministerie van I&M, Geonovum en TNO op de stand ‘Nieuw Durperdam’ aanwezig zijn. Bent u benieuwd? Bezoek dan deze stand op 22 en 23 april a.s. in Utrecht.

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) zal per 1 januari 2017 die gegevens en modellen over de ondergrond bevatten die volgens de wet BRO zijn gedefinieerd. Volgens de wet BRO moeten bestuursorganen gegevens over de ondergrond van uitgevoerde onderzoeken en bepaalde typen vergunningen in hun beheergebied aanleveren ter registratie. Verder betekent dit voor bestuursorganen dat bij uitvoering van de publiekrechtelijke taken een gebruiksplicht geldt voor alle in de registratie opgenomen gegevens. De Landelijke Voorziening BRO zorgt hierdoor voor een efficiënte uitwisseling en een efficiënt gebruik van ondergrondinformatie.

Meer informatie over de inhoudelijke ontwikkelingen van de BRO kunt u vinden op de website van TNO. Wilt u meer informatie over het implementeren van de BRO met behulp van een Legal Blueprint© of Visuall® klik hier.