12 mei 2015 | Online dwangsom bepalen met behulp van een interactieve beslisboom

Als je te lang moet wachten op een beslissing van de overheid op een aanvraag of bezwaarschrift heb je recht op een schadevergoeding (dwangsom). Vanaf vandaag biedt de vernieuwde showcase van Juris en Berkeley Bridge een gemakkelijke manier om deze schadevergoeding te effectueren. Op basis van gegeven antwoorden op een paar vragen geeft de website aan of je recht hebt op een schadevergoeding en zo ja, hoe hoog die is. En dat is nog niet alles; met een druk op de knop genereert dwangsombepalen.nl een brief met deze inhoud die je direct naar de overheid kunt sturen!

Bepaal zelf of jij ook recht hebt op een schadevergoeding!