07 jun 2015 | Samenwerking Juris en kennisbank Xpert Sociale Zaken

Op het gebied van het sociaal domein heeft Juris kennis van de regelgeving op het gebied van Jeugd, Participatie, Schuldverlening en Wmo. In opdracht van Reed Business Information heeft Juris onlangs de juridische analyse uitgevoerd van alle wetgeving in het sociaal domein. Deze is vertaald in een thematische en procesmatige uitleg die voor iedereen begrijpelijk is. Een abonnement op de kennisbank Xpert Sociale Zaken is verkrijgbaar bij Reed Business Information.

Kennisbank Xpert Sociale Zaken geeft uitleg over:

  • welke nieuwe taken en bevoegdheden de gemeenten hebben;
  • welke randvoorwaarden de wet en regelgeving stelt aan gegevensverwerking en verstrekking van persoonsgegevens; en
  • welke regels van toepassing zijn in de samenwerking met ketenpartners.

Lees hier op welke wijze Juris u kan ondersteunen.