26 jun 2015 | Brede steun in de Tweede Kamer voor de Omgevingswet

Het gaat om de grootste wetgevingsoperatie sinds de vernieuwing van de Grondwet in 1848. 26 bestaande wetten rondom ruimtelijke ordening en leefomgeving worden bijeen gebundeld in één Omgevingswet.

De Tweede Kamer had veel complimenten voor de Minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz. Dat bleek afgelopen woensdag tijdens de behandeling van het wetsvoorstel. Minister Schultz, hoorde veel waarderende woorden van de oppositie. Eric Smaling van de SP sprak van een ''bewonderenswaardig, dapper en moedig proces''. Ook Erik Ronnes (CDA) sprak zijn steun uit. ''Complimenten zijn op zijn plaats'', zei hij.

De Omgevingswet moet ervoor zorgen dat de regelgeving rondom ruimtelijke ordening en leefomgeving vereenvoudigd wordt. Het aantal vergunningen moet afnemen, terwijl burgers en bedrijven ook sneller hun vergunningen moeten kunnen krijgen.  Bij de plenaire behandeling bleek woensdagavond ook dat gemeenten de bevoegdheid krijgen om permanent te kunnen afwijken van milieunormen. Daarmee wordt het mogelijk om te wonen op “unieke locaties” en daarbij hinder van geluid of stank te accepteren.

Zorgen zijn er wel over onder meer de financiering. Daarnaast storen partijen zich eraan dat veel maatregelen worden geregeld via Algemene Maatregelen van Bestuur, waarvoor geen instemming van de Kamer nodig is. ''Belangrijke normen horen in wetten thuis'', stelde SGP'er Roelof Bisschop. Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) betreurt het dat in de wet geen voorrang wordt gegeven aan duurzaamheid.

De Omgevingswet moet in 2018 in werking treden.

Bron: Tweede Kamer