10 jul 2015 | Meldplicht datalekken en uitbreiding boetebevoegdheid Cbp treedt 1 januari 2016 in werking

Per 1 januari 2016 moeten zowel overheden als bedrijven die persoonsgegevens verwerken, melding maken van inbreuken op de beveiliging die leiden tot bijvoorbeeld diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens. Op die datum wordt namelijk de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) uitgebreid met een meldplicht voor datalekken en een uitgebreidere bestuurlijke boetebevoegdheid van het Cbp. Het inwerkingtredingsbesluit is vandaag in het Staatsblad gepubliceerd.

Bron:
Rijksoverheid