06 okt 2015 | Safe Harbor-verdrag ongeldig verklaard

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft de beschikking van de Europese Commissie dat de Verenigde Staten een passend niveau van bescherming van doorgegeven persoonsgegevens waarborgen (het zogenaamde Safe Harbor-'verdrag'), ongeldig verklaard. De beveiliging van persoonsgegevens in de VS wordt volgens het Hof niet goed geborgd. De Amerikaanse autoriteiten hebben zich bovendien schuldig gemaakt aan massasurveillancepraktijken (zoals Snowden onthulde). Wellicht worden de lopende onderhandelingen tussen de EU en de VS over een safer Safe Harbor hierdoor bespoedigd.
Bovenstaande betekent dat bedrijven zoals Facebook niet langer op basis van deze beschikking gegevens van Europese burgers op Amerikaans grondgebied kunnen opslaan (en andere vormen van verwerking). Er zijn echter nog wel andere manieren waarop Amerikaanse bedrijven gegevens van Europese burgers naar de Verenigde Staten kunnen doorsluizen. Zo kunnen ze in Nederland bijvoorbeeld een vergunning vragen aan de Minister van Veiligheid en Justitie. Een andere mogelijkheid is het vragen van expliciete toestemming aan de gebruiker.

Verder zegt het Hof dat toezichthouders altijd onafhankelijk onderzoek kunnen blijven doen, ook in gevallen dat de Commissie in een beschikking stelt dat een derde land waarborgen voor een passend niveau van bescherming van de persoonsgegevens biedt.

 

Bronnen:
Hof van Justitie
Nu.nl