10 dec 2015 | Handvatten bij interpretatie Wet meldplicht datalekken

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft beleidsregels gepubliceerd over de uitleg van de Wet meldplicht datalekken die vanaf 1 januari 2016 in werking treedt. De beleidregels moeten overheden en bedrijven helpen om te bepalen of zij een datalek moeten melden bij de toezichthouder en eventueel aan de betrokkenen.
Door middel van voorbeelden moet het voor de lezer duidelijker worden welke factoren een meldplicht bepalen. Ook zijn enkele open normen uit de Wet meldplicht datalekken, die in de Wbp op zal gaan, verder geconcretiseerd. Zoals de termijn van 72 uur na constatering waarbinnen gemeld moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, de nieuwe naam van het CBP per 1 januari.

Bron: College bescherming persoonsgegevens