23 mrt 2016 | Omgevingswet in Eerste Kamer aangenomen

De Eerste Kamer heeft dinsdag 22 maart met een ruime meerderheid ingestemd met de Omgevingswet. Op 1 juli vorig jaar stemde de Tweede Kamer al in met de wet, die een streep zet door complexe en versnipperde regelgeving. Alleen GroenLinks en de Partij voor de Dieren stemden beide keren tegen.

Moties
Een meerderheid van de Eerste Kamer stemede ook in met drie moties. Zo wordt de inwerkingtreding van vergunningen met onomkeerbare gevolgen, zoals het kappen van bomen, verlengd van 2 naar 4 weken. Ook moet er in de Nationale Omgevingsvisie rekening worden gehouden met grensoverschrijdende aspecten van de leefomgeving, zoals klimaat en biodiversiteit. De derde aangenomen motie stelt dat vergunningsteksten zoveel mogelijk ongewijzigd blijven.

AMvB’s
De volgende stap in het proces is de uitwerking van de AMvB’s. Deze gaan op 1 juli in consultatie en worden tegelijkertijd toegestuurd aan de Eerste en Tweede Kamer.

Bron: Rijksoverheid