01 mei 2016 | Omgevingswet gepubliceerd in Staatsblad

Op 15 maart is de Omgevingswet besproken in de Eerste Kamer. Belangrijke thema’s waren onder andere participatie, de inwerkingstermijn en digitalisering. Bijna de hele Eerste Kamer heeft op 22 maart voor het wetsvoorstel gestemd. Daarbij is onder andere een motie aangenomen die de regering oproept om de termijn voor inwerkingtreding van omgevingsvergunningen voor onomkeerbare activiteiten te verlengen van twee naar vier weken. De parlementaire behandeling van de Omgevingswet is daarmee afgerond. Vervolgens is  de Omgevingswet in het staatsblad gepubliceerd. Bekijk hier de publicatie.

AMvB’s
De volgende stap in het proces is de uitwerking van de AMvB’s. Deze gaan op 1 juli in consultatie en worden tegelijkertijd toegestuurd aan de Eerste en Tweede Kamer.