23 jan 2018 | Aanvullingswet bodem ingediend bij Tweede Kamer

Op 23 januari 2018 heeft het kabinet het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer. De Aanvullingswet bodem is één van de vier aanvullingswetten bij de Omgevingswet en de eerste die bij het parlement is ingediend. Later volgen de aanvullingswetten voor geluid, grondeigendom en natuur. De Aanvullingswet bodem wordt ontwikkeld door het ministerie van IenW.

Met het voorstel voor de Aanvullingswet bodem blijft de koers van het bodembeleid op hoofdlijnen hetzelfde. De kern is het beschermen van de bodem tegen nieuwe verontreinigingen.

Meer informatie, klik hier.