01 okt 2018 | AVG-Guidelines

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft samen met de andere Europese privacytoezichthouders guidelines gepubliceerd die bepaalde onderwerpen uit de AVG verduidelijken.

Bij de meeste guidelines publiceren de privacytoezichthouders eerst een conceptversie. Deze versie staat een tijd open voor openbare consultatie. Daarna wordt de definitieve versie van de guidelines vastgesteld.

Klik hier voor de details.