20 dec 2018 | Opname bodemverontreiniging in de Basisregistratie Ondergrond

De Tweede Kamer heeft met algemene stemmen een motie aangenomen waarin wordt verzocht om informatie over bodemverontreiniging in de Basisregistratie Ondergrond op te nemen.

Over bodemverontreiniging
Er blijft veel verontreiniging achter in de bodem, die nu eigenlijk alleen aangepakt wordt als er sprake is van ruimtelijke ontwikkeling. Dit terwijl de bodemverontreiniging nog steeds een knelpunt is voor bijvoorbeeld drinkwatervoorziening. Informatie over bodemverontreiniging is moeilijk verkrijgbaar voor derden. Hier moet verandering in komen. Daarom verzoekt de Tweede Kamer om informatie over bodemverontreiniging in de Basisregistratie Ondergrond op te nemen. Op donderdag 18 december is deze motie aangenomen.

De komende tijd onderzoekt het programma Basisregistratie Ondergrond hoe dit mogelijk kan worden gemaakt.

Bron: Rijksoverheid