20 mrt 2019 | Sms’jes en Whats­App-be­rich­ten op za­ke­lij­ke én pri­vé­te­le­foons zijn te ‘wob­ben’

Recent heeft de Raad van State geoordeeld, dat WhatsApp en SMS-berichten onder de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) vallen. Daarbij maakt het niet uit of hiervoor de zakelijke of privé-telefoon is gebruikt. Dit betekent dat dergelijke berichten nu kunnen worden opgevraagd met een Wob-verzoek, wanneer deze zijn verstuurd in het kader van het werk (bestuurlijke aangelegenheid).

De uitspraak bevestigt de reeds bestaande werkwijze dat alle relevante informatie – op welke manier dan ook gewisseld – moet worden vastgelegd. Aan de hand van deze uitspraak zullen nu, in lijn met de Archiefwet, nadere normen worden geformuleerd over welke chatberichten kunnen worden verwijderd en welke moeten worden bewaard. Via CIO Rijk zullen tevens technische oplossingen worden aangedragen, hoe de relevante werk gerelateerde berichten eenvoudig te exporteren naar een digitaal archief.

Er wordt aan gewerkt om vervolgens zo snel mogelijk met een rijksbrede richtlijn te komen, wat deze uitspraak nou precies in de praktijk betekent. Hierbij wordt ook een relatie gelegd met het ‘Meerjarenplan verbetering Informatiehuishouding Rijk’. Het ministerie van BZK heeft hier, samen met J&V, OCW en I&W het voortouw in genomen. Zodra de rijksbrede richtlijn gereed is, word je daarover nader geïnformeerd.

Lees hier meer.