27 jun 2019 | Voortgang invoering Omgevingswet

Minister Ollongren heeft de Eerste en Tweede Kamer eind juni geïnformeerd over de voortgang van de Omgevingswet. Overheden zijn zich steeds bewuster van de betekenis van de transitie. Het gevoel van urgentie neemt toe. Dit blijkt uit de Monitor Invoering Omgevingswet en de antwoorden op vragen van de Eerste Kamer.

De voorbereiding van de implementatie wordt twee keer per jaar gemonitord. Daarbij staan vragen centraal als: waar gaat het goed, liggen we als overheid op koers en waar is meer aandacht nodig? Het programma Aan de slag met de Omgevingswet vertaalt de uitkomsten en signalen naar ondersteuning van de overheden bij de implementatie.

 

Bron:Rijksoverheid