05 jan 2020 | Nieuwe drempelbedragen Europees aanbesteden

Vanaf 1 januari 2020 gelden er nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen. Voor het eerst sinds 2010 betekent een wijziging dat de drempelbedragen omlaag zullen gaan. De nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie van 31 oktober 2019 (Pb EU L 27).

De meest in het oog springende wijzigingen zijn de verlaging van het drempelbedrag voor werken naar € 5.350.000 excl. btw (voorheen €5.548.00 excl. btw) en de verlaging van het drempelbedrag voor leveringen en diensten naar € 214.000,- excl. btw (voorheen € 221.000 excl. btw).  Deze nieuwe drempelbedragen gelden vanaf 1 januari 2020 en zijn vastgesteld voor een periode van twee jaar.

De drempelwaarde voor sociale- en specifieke diensten is ongewijzigd. Deze blijft €750.000 excl. btw. Voor deze diensten geldt een vereenvoudigde procedure. De diensten die het betreft zijn opgenomen in een bijlage bij de Europese richtlijn. Het betreft onder andere diensten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en enkele juridische diensten.  Meer informatie over welke diensten als sociale-en specifieke diensten worden gekwalificeerd kunt u vinden op https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/cpv-codes.

Een aanbestedende dienst moet wanneer de geraamde waarde van een overheidsopdracht gelijk of hoger is dan het drempelbedrag verplicht Europees aanbesteden overeenkomstig de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Deze Europese regels zijn in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd in de Aanbestedingswet 2012.