25 jun 2020 | Onderzoek Europees Parlement: AVG geen belemmering voor AI

Uit een onderzoek van een denktank van het Europees Parlement blijkt dat het goed mogelijk is om gebruik te maken van artificiële intelligentie (AI) met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het rapport is een uitgebreide analyse weergegeven en wordt ingegaan op de uitdagingen, risico’s en kansen voor het individu en de samenleving.

Dankzij AI kunnen allerlei persoonlijke gegevens worden verzameld om te analyseren en voorspellingen te doen, waardoor er in de zorg betere prognoses en behandelplannen kunnen worden gemaakt. Voor vele zorginstellingen biedt AI waardevolle mogelijkheden. Toch ontstaan er door de AVG ook spanningen. Wat mag wel en wat is niet in lijn met de wet?

In de studie ‘The impact of the General Data Protection Regulation (GDPR) on Artificial Intelligence’ is een uitgebreide analyse gemaakt van de geautomatiseerde besluitvorming, waarbij wordt gekeken naar de mate waarin deze toelaatbaar is, de te nemen vrijwaringsmaatregelen en de vraag of de betrokkenen recht hebben op individuele uitleg.

Het rapport concludeert dat het mogelijk is om de AVG met AI te verzoenen. Dit kan op een manier waarop betrokkenen worden beschermd en er tegelijkertijd gebruik wordt gemaakt van de nuttige toepassingen van AI.

De uitgebreide conclusies en aanbevelingen uit het rapport The impact of the General Data Protection Regulation (GDPR) on Artificial Intelligence.