16 jul 2020 | Hof van Justitie EU: Privacy Shield ongeldig

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft het Privacy Shield besluit ongeldig verklaard. Privacy Shield is de naam van de afspraken die Europa met de VS heeft gemaakt over naleving van de Europese privacy-regels als persoonsgegevens van Europese burgers in de VS worden opgeslagen.

De zaak is aanhangig gemaakt door een Oostenrijker, Max Schrems, die de Ierse privacy-toezichthouder heeft verzocht Facebook te verbieden om zijn persoonsgegevens naar de servers van het bedrijf in de VS door te geven omdat zijn persoonsgegevens in de VS onvoldoende worden beschermd. Dat beschermingsniveau is voor alle Europese burgers van belang.

Het Hof is onder meer van oordeel dat het beschermingsniveau in de VS onvoldoende is. De Amerikaanse regels inzake nationale veiligheid, het algemeen belang en de naleving van de hun wetgeving hebben voorrang, waardoor inmenging mogelijk wordt in de grondrechten van de personen van wie persoonsgegevens naar de Verenigde Staten worden doorgegeven. Onder meer kunnen grondrechten worden geschonden door middel van de Amerikaanse surveillanceprogramma’s. Ook de rechtsbescherming wordt onvoldoende geacht.

Het Hof heeft ook bepaald dat modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens aan in derde landen gevestigde verwerkers wel geldig blijven. Die standaardbepalingen bevatten volgens het hof wel de mechanismen om persoonsgegevens volgens de EU-normen te beschermen .

Lees meer in het persbericht van het Hof van Justitie.