07 okt 2020 | Europees Comité voor Gegevensbescherming komt met nieuwe richtsnoeren voor invulling AVG

Het Europees Comité voor Gegevensbescherming heeft 2 nieuwe richtsnoeren opgesteld.

De eerste richtsnoer (“Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR”) heeft als doel om de begrippen “verantwoordelijke” en “verwerker” uit de Algemene verordening gegevensbescherming meer te verduidelijken. Deze twee begrippen blijken in de praktijk veel vragen op te roepen.
De richtsnoer bestaat uit twee onderdelen: in het eerste deel worden de verschillende begrippen toegelicht en in het tweede deel wordt gedetailleerd ingegaan op de belangrijkste gevolgen die deze begrippen hebben voor de verwerkingsverantwoordelijken, verwerkers en gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

De Guidelines 08/2020 on the targeting of social media users gaat over targeting van gebruikers van social media. Veel aanbieders van social media-platforms gebruiken targeting als om manier om doelgerichte advertenties te sturen naar hun gebruikers. In deze richtsnoer wordt onder meer aandacht besteed aan de rollen en verantwoordelijkheden van adverteerders en aanbieders en wat de privacy-risico’s zijn voor gebruikers van social media.
 

Bron: Europees Comité voor Gegevensbescherming