15 nov 2022 | Start tweede fase van de Basisregistratie Ondergrond

Op 1 november zijn de werkzaamheden die betrekking hebben op het opnemen van gegevens over Milieukwaliteit in de BRO van start gegaan. De partijen BRO, SIKB, TNO en Geonovum vierden hun samenwerking door middel van een bescheiden nacontrole van een milieukwaliteitsonderzoek te Zaandijk.

De BRO wordt uitgebreid met informatie over de milieukwaliteit van bodem en ondergrond. Het gaat bijvoorbeeld om het vastleggen van schone grond maar ook het registreren van PFAS-stoffen.

Net als Fase 1 wordt Fase 2 ook in stappen uitgevoerd. Ten eerste worden in 2022 en 2023 de standaarden en ketensystemen ontwikkeld voor de registratieobjecten in het domein Milieukwaliteit. Daarna volgt in de periode 2024 - 2026 het aansluiten van de bronhouders en de migratie van de bestaande gegevens.

Het programma wil daarbij de nadruk leggen op het creëren van waarde voor de gehele maatschappij. Het centraal opslaan en ontsluiten van bestaande publieke en private data met betrekking tot Milieukwaliteit in de BRO levert vermoedelijk aanzienlijke baten op.

bron