08 apr 2020 | Spoedwetgeving (o.a. elektronische communicatiemiddelen) naar Tweede Kamer

Het wetsvoorstel van de ministers Dekker (voor Rechtsbescherming) en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) met nieuwe tijdelijke voorzieningen die nodig zijn vanwege de coronacrisis, is op 8 april 2020 bij de Tweede Kamer ingediend. Naast de directe bestrijding van het coronavirus is het ook van groot belang dat de samenleving zoveel als mogelijk normaal blijft functioneren.

Op verschillende terreinen kunnen tijdelijk elektronische middelen worden gebruikt, waar nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven. Bijvoorbeeld rechtspersonen die jaarlijks een algemene vergadering moeten houden of elektronsiche communicatiemiddelen voor de rechtspraak. Door het coronavirus is het fysiek bijeenkomen onwenselijk.

Het bestuur van rechtspersonen kan straks bepalen om een algemene vergadering te houden die uitsluitend via livestream (audio of video) te volgen is. Ook de rechtspraak kan in meer gevallen elektronische communicatiemiddelen inzetten. De aanpassingen gelden bijvoorbeeld ook voor mensen die vanwege de corona-maatregelen niet in persoon bij de notaris kunnen verschijnen om een akte te ondertekenen, zoals een testament. Met behulp van audiovisuele communicatiemiddelen kan een akte dan toch tot stand komen.