16 nov 2020 | PIANOo ontwikkelt handreiking Duurzaam inkopen van adviesdiensten

De laatste jaren hebben opdrachtgevers steeds vaker de wens en behoefte om klimaatneutraal en circulair inkopen een plek te geven bij de inkoop van adviesdiensten. PIANOo heeft om die reden een handreiking opgesteld met als doel om opdrachtgevers hierbij te helpen.

In de handreiking wordt onder meer ingegaan op wat het begrip duurzaam inkopen inhoudt. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 2 vormen:

  • Inkopen van duurzaam advies
  • Inkopen bij een duurzaam adviesbureau

Vervolgens worden in de handreiking verschillende afwegen, suggesties en voorbeelden uitgewerkt hoe opdrachtgevers duurzaamheid kunnen toepassen bij de inkoop van adviesdiensten.

Deze handreiking is in principe opgesteld voor (publieke) opdrachtgevers, maar de aanbevelingen zijn toepasbaar voor iedereen die te maken heeft met de inkoop van adviesdiensten.

Klik op deze link voor de handleiding.

Bron: PIANOo