15 mrt 2023 | Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024

De Omgevingswet wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. Dat is het resultaat van de hoofdelijke stemming in de Eerste Kamer over het Koninklijk Besluit dat de invoering op deze datum regelt. Uiteindelijk stemden 41 senatoren voor, en 29 senatoren tegen.

Het Rijk, het bedrijfsleven en de koepels van provincies, gemeenten en waterschappen spraken zich eind januari uit als voorstander van de invoeringsdatum van 1 januari 2024. Zij kwamen, na onder andere een nieuwe serie testen, tot de conclusie dat het onderliggende digitaal stelsel – voorheen aanleiding voor een aantal keren uitstel – technisch voldoende gereed is. Zij riepen de beide Kamers op om zo snel mogelijk duidelijk te geven over invoering per 1 januari 2024.

bron