18 jan 2024 | Minister informeert de Tweede Kamer over voortgang BRO

Minister De Jonge (BZK) heeft middels een brief de Tweede Kamer over de voortgang van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) geinformeerd. De Minister bespreekt in de brief het beheer van de bestaande Landelijke Voorziening BRO, de evaluatie van de Wet Bro, en de uitbreiding van de BRO met milieukwaliteitsinformatie.

Beheer bestaande Landelijke Voorziening BRO

De eerste fase van de BRO is voltooid, met 23 registratieobjecten zoals sonderingen en grondwaterstanden. Het structurele beheer is overgedragen aan TNO/Geologische Dienst. Er is een beheerorganisatie bij BZK opgericht voor toezicht en ontwikkeling van BRO Fase 1. Goede communicatie met gebruikers blijft belangrijk, gezien de cruciale rol van ondergrondinformatie bij besluitvorming over maatschappelijke opgaven.

Evaluatie Wet Bro

Met alle onderdelen van Fase 1 in werking, wordt binnenkort een wettelijk verplichte evaluatie uitgevoerd en deze is klaar rond de zomer. De Kamer ontvangt de evaluatie.

Toevoegen informatie over milieukwaliteit

In BRO fase 2 worden twee registratieobjecten toegevoegd over bodemverontreinigingen, die wettelijk ingaan op 1 januari 2025. Dit betreft milieuhygiënisch bodemonderzoek en overheidsbesluit bodemverontreiniging. De investeringskosten voor fase 2 zijn gedekt, terwijl structurele kosten worden besproken tussen de Ministeries van BZK en EZK, netbeheerders en grondroerders.

bron