19 jun 2024 | Grote ondernemingen moeten uitgebreider rapporteren over duurzaamheid

Ondernemingen moeten binnenkort uitgebreider rapporteren in het jaarlijkse bestuursverslag over hun inzet voor duurzaamheid. Alleen grote ondernemingen, zoals beursgenoteerde bedrijven, grote banken en verzekeraars, vallen onder deze verplichting. Accountants zullen deze rapportages beoordelen en moeten hiervoor aan extra eisen voldoen. Deze regelgeving voert de Europese richtlijn, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), uit en breidt de bestaande verplichtingen uit. De rapportageverplichting wordt stapsgewijs ingevoerd vanaf boekjaar 2024 en omvat ecologische, sociale en werkgelegenheidskwesties, mensenrechten en de bestrijding van corruptie en omkoping. De bedoeling is om inzicht te geven in de impact van een onderneming op het klimaat en omgekeerd.

De wet met regels voor accountants en accountantsorganisaties wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State en later behandeld in de Tweede en Eerste Kamer. De algemene maatregel van bestuur met de rapportageverplichting volgt een vergelijkbaar traject. De Europese Commissie heeft standaarden uitgevaardigd die de rapportageverplichtingen verder specificeren. Accountants zullen eerst een verklaring met beperkte zekerheid afgeven, die na enkele jaren mogelijk wordt verhoogd naar redelijke zekerheid.

bron