24 apr 2024 | Voorstel wijziging Wet Bro naar Tweede Kamer

Op 24 april 2024 is een voorstel tot wijziging van de Wet basisregistratie ondergrond (Wet Bro) ingediend bij de Tweede Kamer. Deze wijziging maakt het mogelijk voor drinkwaterbedrijven om als bronhouder van gegevens in de BRO aangewezen te worden, waardoor zij hun gegevens rechtstreeks aan de BRO kunnen leveren. Hierdoor wordt een grote hoeveelheid extra gegevens beschikbaar, wat een vollediger beeld van het grondwater oplevert. Daarnaast verplicht het wetsvoorstel het aanleveren van digitaal beschikbare historische data voor alle registratieobjecten, wat zorgt voor een completere database.

De wetswijziging stelt drinkwaterbedrijven in staat om gegevens over grondwatermonitoringputten, grondwatermonitoringnetten, grondwatersamenstellingsonderzoeken, grondwaterstandonderzoeken en formatieweerstandonderzoeken aan de BRO te leveren. Dit resulteert in ongeveer 20 duizend extra grondwaterputten met hun monitoringsgegevens in de BRO. De wijziging beoogt ook dubbel werk bij grondwateronderzoek te voorkomen en inconsistenties in gegevens te verminderen. Het wetsvoorstel, ontwikkeld in samenwerking met de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin) en afgestemd met diverse overheidsinstanties, moet ervoor zorgen dat historische gegevens binnen vijf jaar verplicht worden aangeleverd, mits deze digitaal beschikbaar zijn. Als het parlement instemt, treedt de wetswijziging per 1 januari 2025 in werking.

 

bron