Juris vertaalt wet- en regelgeving naar de praktijk. Dat uit zich in een groot aantal indrukwekkende cases bij minstens zo indrukwekkende klanten, zoals u op deze pagina kunt zien.

Centraal Justitieel Incassobureau

In opdracht van het Centraal Justitieel Incassobureau heeft Juris een Decomplexiemodel© gemaakt van de huidige organisatiestructuur van het CJIB.

Het Centraal Justitieel Incassobureau wilde slagvaardiger worden door bepaalde processen binnen de organisatie te bundelen. Juris heeft daarom in opdracht van het CJIB een Decomplexiemodel© gemaakt van de gehele huidige organisatiestructuur van het CJIB. Door het maken van deze analyse bleek dat veel producten via hetzelfde proces worden geleverd. Het resultaat is dat het CJIB met deze bevindingen haar processen dusdanig opnieuw kan inrichten zodat het slagvaardiger voor de dag kan komen.