Decomplexiemodel©

Soms zit een organisatie of vraagstuk zo complex in elkaar dat de samenhang tússen de organisatieaspecten onderling en mét wetten en regels niet helemaal duidelijk is. Het Decomplexiemodel© is een uitstekend startpunt voor een analyse en het komen tot een oplossing. Het model is bijzonder geschikt voor het weergeven van complexe en ingewikkelde structuren en organisaties.

Een Decomplexiemodel® geeft een overzicht van alle kernaspecten van één of meerdere organisaties. Deze aspecten variëren van wet- en regelgeving, producten en diensten tot businessprocessen, ketenpartners en IT.

Bij het maken van een Decomplexiemodel® wordt een top-down methode gehanteerd. Hierdoor kan worden gegarandeerd dat het model het complete verantwoordelijkheidsgebied van de organisatie afdekt. Het Decomplexiemodel® is een ideaal instrument bij het nemen van beslissingen, met name wanneer er veel werkgebieden en partijen bij betrokken zijn.