17 jun 2015 | 3D gemeente Uden vanuit 360-perspectief bekeken

Jeroen Smarius en William Angelink van de gemeente UdenDe gemeente Uden heeft zich als eerste laten meten in een unieke 3D360°Scan, afgenomen door 3D360°Partners waar Juris onderdeel van uitmaakt. Na de eerste hectiek van de invoering 3D, vond de gemeente Uden het tijd om kritisch te kijken naar de te kijken naar de bedrijfsvoering. Onderdeel van deze Scan waren natuurlijk ook de onderwerpen rechtmatigheid, compliance (nalevening) en privacy.

Met de scan is de totale bedrijfsvoering in beeld gebracht. Op basis daarvan heeft de adviescombinatie voorstellen gedaan om de geconstateerde risico’s aan te pakken, bijvoorbeeld een nadere analyse van het privacyvraagstuk. Daarmee gaat Uden aan de slag om zo de dienstverlening naar de burgers te verbeteren. Gemeentesecretaris Jeroen Smarius: “We hebben nu inzichtelijk waar we ons op moeten richten om een sterke bedrijfsvoering onder de transformatiefase te leggen”. Lees meer in het Sociaal Bestek, nummer 3, jaargang 77 artikel ‘3 D gemeente Uden vanuit 360°-perspectief bekeken’.

Wilt u meer informatie of contact? Benader dan Arlette Wegman per mail arlette.wegman@juris.nl of telefonisch via 070-783 00 38 en 06-51827456