Sociaal domein

Binnen het sociaal domein heeft Juris kennis van de regelgeving op het gebied van Jeugd, Participatie, Schuldhulpverlening en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor verschillende bedrijven en organisaties heeft Juris juridische analyses uitgevoerd van alle wetgeving binnen het sociaal domein.

Met onze kennis over de wet- en regelgeving in het sociale domein kunnen wij u gericht ondersteunen bij het doorvoeren van verbeteringen in uw organisatie, bijvoorbeeld door:

  • een maatwerk kennisbank gemaakt met behulp van de modeller tool Visuall;
  • compliance check: in een paar uur stellen wij vragen over een aantal onderwerpen aan de juridisch kwaliteitsmedewerkers en beleidsmedewerkers van uw gemeente. Op basis daarvan kunnen we gedetailleerd vaststellen welke zaken nog verbeteringen behoeven. Dit wordt vastgelegd in een rapport, zodat op basis hiervan gericht een verbeterplan kan worden opgesteld;
  • optimalisatie van de uitvoering: na de compliance check kunnen wij u begeleiden en ondersteunen bij het verbeteren en optimaliseren van uw uitvoering.

Als u niet zeker bent of uw uitvoering voldoet aan alle eisen die rondom de bescherming van privacy gesteld worden (en die gesteld gaan worden), dan kunt u ook een beroep op ons doen. Met onze uitgebreide kennis van de wet- en regelgeving in het sociale domein en de regels rondom privacy staan wij u graag bij, lees hier meer.