Missie en visie

Het handelen van mensen en organisaties wordt gevormd, gedreven en beheerst door regels. Of dat nu gedragsregels of spelregels zijn, zelf bedachte of opgelegde. Als het naleven van die regels als moeilijk wordt ervaren, komt dat doordat ze onbekend, onduidelijk of ongestructureerd zijn.

Door klanten te helpen bij het blootleggen, expliciteren en structureren van regels wordt het werk gemakkelijker en hopelijk ook veel leuker. Uiteindelijk kan de kwaliteit van de regels zelf, maar ook van de organisatie en de samenleving, worden verbeterd. Het van oorsprong zo ambachtelijke werk van jurist wordt daarmee nieuw leven ingeblazen.

In onze visie begint alles dan ook bij regels en kunnen deze - indien goed blootgelegd, geëxpliciteerd en gestructureerd - veel gemakkelijker en met een veel hoger rendement worden uitgevoerd en nageleefd dan doorgaans het geval is.