"Dankzij Juris kunnen we alle processen en werkwijzen in één overzicht in kaart brengen"

Juris heeft in juni 2007 bij de IND een Decomplexiemodel© ingezet om de toen geldende processen en werkwijzen in één overzicht in kaart te brengen. Overlap en verschillen tussen processen en werkwijzen en eventuele knelpunten konden zo goed in beeld gebracht worden. Doelen van de analyse voor het project “IND bij de tijd” waren: 

1) Inzichtelijk maken hoe de eigen organisatie in elkaar zit. Dit is nodig om aanbestedingstrajecten in te kunnen gaan.

2) Voorbereiding op het regelbeheersingstraject. De analyse van de organisatie van de IND wordt hier hergebruikt.

Projectleider (inmiddels programmamanager INDIGO) Arnold de Leeuw was erg blij met dit Decomplexiemodel©. Deze tevredenheid heeft sindsdien geleid tot de inzet van Legal Blueprints© om de impact van wet- en regelgeving op de processen voor alle mogelijke verblijfsdoelen in kaart te brengen. Deze impact wordt telkens verwerkt in het oorspronkelijke Decomplexiemodel©. Op deze manier worden de processen vanuit de wet- en regelgeving aangestuurd.

Arnold de Leeuw, , IND