Regelbeheersing

Organisaties hebben niet alleen te maken met wetten, maar ook met bedrijfsregels en het gekozen beleid. Soms zijn deze regels vastgelegd in applicaties of spreadsheets, vaak ook zitten deze in het hoofd van één of meerdere personen. Dit kan interpretatieverschillen en beheerproblemen veroorzaken. In het ergste geval wordt een organisatie star, waardoor zij niet of niet adequaat om kan gaan met veranderingen in de wetgeving. Goede regelbeheersing kan dit voorkomen of oplossen.

Juris helpt u kennis over regels die betrekking hebben op uw organisatie eenduidig en op één plek vast te leggen en te beheren. Juridische regels en bedrijfsregels staan daarbij centraal. Zij vormen de basis voor de vertaalslag naar de werkvloer. Regelbeheersing leidt tot een verhoogde efficiëntie en transparantie van de bedrijfsvoering, en uiteindelijk tot kostenbesparingen.

Het Decomplexiemodel© is vaak een eerste stap in de richting van regelbeheersing. Aan de hand van dit model kunt u snel zien óf en waar er toegevoegde waarde is voor een regelbeheersingstraject. Een Legal Blueprint© geeft vervolgens een overzicht van alle toepasselijke wet- en regelgeving. Het brengt leemtes aan het licht en geeft de wettelijke begripsdefinities die toepasbaar zijn in uw organisatie.

De informatie in de Legal Blueprint© is geformuleerd in natuurlijke taal en daardoor implementatieonafhankelijk. Deze informatie kan vervolgens, afhankelijk van het doel van de analyse, worden omgezet naar een bepaalde implementatievorm. Als geautomatiseerde aanvraagverwerking het doel is, kan de natuurlijke taal worden omgezet naar een ‘rule engine’. Voor deze implementatievorm werkt Juris samen met softwareleveranciers en andere implementatiepartners. Is het daarentegen de bedoeling om de bedrijfsprocessen in lijn te brengen met geldende regelgeving, dan is de Legal Business DNA© het aangewezen instrument.

Juris leert uw werknemers hoe zij met Visuall© moeten werken en hoe ze Legal Blueprints© moeten maken. Ook kunnen wij u ondersteunen bij het inrichten van de informatiearchitectuur en beheerprocessen. Vaak doen wij dit in samenwerking met consultants van Visuall of andere implementatiepartners.