14 mrt 2016 | Rechtsstaat en Rechtsorde: Visie op de informatievoorziening van de strafrechtsketen

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft een visie op de digitalisering van de strafrechtsketen opgesteld waarin o.a. wordt ingegaan op de vraag hoe informatie moet worden verwerkt tussen functionarissen binnen de strafrechtsketen en partijen buiten de keten. Klik op de link voor meer informatie.

Wilt u inspiratie opdoen voor het samenbrengen van organisatie, informatie, wet- en regelgeving en technologie in één model dan helpen we u graag.