Kwaliteitsverbetering van wet- en regelgeving

U wilt wet- en regelgeving vereenvoudigen of verbeteren maar weet niet waar u moet beginnen? Juris kan u helpen.

Juris spoort door haar unieke manier van wetsanalyse met een Legal Blueprint© eventuele inconsistenties en onvolkomenheden in wet- en regelgeving op. Daarnaast ondersteunen we de wetgevende instantie, zoals een ministerie of gemeente, bij structurering of vereenvoudiging van de wet of een verzameling wetten. Ten slotte kunnen we, afhankelijk van de omvang van een wetswijziging, van de concept-wet of -regeling een Legal Blueprint© of Decomplexiemodel© maken. In dit model staat de wetsarchitectuur centraal zodat inzicht wordt verkregen in wat de gevolgen zijn van voorgenomen veranderingen in de wet.

Juris onderscheidt zich door bij het uitvoeren van de analyse vanuit meerdere invalshoeken naar de geregelde materie te kijken. Dus niet alleen in de volgorde waarin de wetgever haar zet, maar ook vanuit de rollen, taken, bevoegdheden en andere grootheden die in de wet worden onderkend. Wij maken de analyse altijd in nauwe samenwerking met de opdrachtgever. Een Legal Blueprint of een Decomplexiemodel geeft u nieuwe inzichten in conceptwetgeving en brengt eventuele tegenstrijdigheden en omissies aan het licht.