Evaluatie van wetgeving en beleid

Juris ondersteunt wetgevers en beleidsmakers bij het uitvoeren van een evaluatie en analyse van een (stelsel) van wetten, regelingen en beleid.

Wij maken vooraf de impact van een nieuwe wet op de uitvoering inzichtelijk. Deze analyse valt uiteen in twee fases. Allereerst de fase waarin wij de wetgever ondersteunen bij het ontwerpen van adequate wetgeving. Van belang is dat de doelstellingen van de wet bereikt worden, en de wetgeving uitvoerbaar is. Vervolgens bieden wij ook ondersteuning in de fase waarbij de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel wordt getoetst.

In beide fases zullen wij een Decomplexiemodel© maken om het gehele wetsvoorstel in samenhang inzichtelijk te krijgen. Dit inzicht ondersteunt allereerst in het verbeteren van de kwaliteit van het wetsvoorstel. Dit komt doordat wij met onze top-down benadering eerst het complete skelet van het wetsvoorstel in kaart brengen zodat niets wordt vergeten. Bovendien kunnen door het invullen van dit skelet eventuele dubbelingen en tegenstrijdigheden gemakkelijk worden opgespoord.

Door het visuele aspect van de evaluatie krijgen politici, bestuurders en ketenpartners gemakkelijker inzicht in het wetsvoorstel. Deze aanpak leidt tot een slanker en stabieler wetsvoorstel. Indien de wet geen overbodige en enkel de juiste regels bevat, kan veel geld in de uitvoering worden bespaard.

Bij de evaluatie van een reeds bestaande wet kijken we of de doelstellingen van de wet ook worden waargemaakt en welke effecten de wet heeft op partijen die haar moeten toepassen, zowel de uitvoerders als de handhavers. Deze effecten betreffen o.a. de uitvoerbaarheid, de mate van naleving en de handhaving. Leemtes, dubbelingen en tegenstrijdigheden in de wet komen door deze analyse aan het licht.