Legal Objects©

Legal Objects© zijn de tekstuele bouwstenen van een Legal Blueprint© en een Legal Business DNA©. Ze vertellen u welke eisen het recht of beleid aan een organisatie stelt, maar ook welke mogelijkheden de wet biedt in de vorm van rechten en bevoegdheden.

In wet- en regelgeving staan regels over wat mensen wel of niet mogen en moeten doen, evenals hoe en wanneer dat moet. Wij noemen dat de normen die uit de wet zijn af te leiden. Elders in dezelfde wet, in een andere wet, in jurisprudentie of in toelichtingen bij wetten kunnen bijbehorende normen voorkomen. De uiteindelijke rechten en plichten die men heeft, volgen uit de samenhang van deze normen. Juris is gespecialiseerd in het samenbrengen van verschillende normen die bij elkaar horen in Legal Objects©. Naast de normen bevatten de Legal Objects© ook criteria waaraan voldaan moet zijn om onder de werking van die norm te vallen.

Naast het inzichtelijk maken van wet- en regelgeving kunnen Legal Objects© ook de start zijn voor de implementatie daarvan. De logische groepering en eenduidige formulering van de regels en eisen waaraan een organisatie moet voldoen, vormen een solide basis voor het opzetten van processen en organisaties.