Archiefwet

Overheidsorganen produceren en verzamelen veel informatie. De Archiefwet regelt dat overheidsorganen deze informatie goed moeten beheren en bewaren. Medewerkers zijn zich niet altijd bewust dat ook op hun werkzaamheden en voortbrengselen archiveringsverplichtingen van toepassing zijn. Zij gaan er onterecht vanuit dat de medewerkers van de archiefafdelingen deze verplichtingen op zich zullen nemen. Het gevolg is dat gegevens niet makkelijk vindbaar zijn of er wordt getwijfeld aan de betrouwbaarheid van documenten.

Juris biedt hier uitkomst door het aanbieden van een analyse van de generieke archiefnormen (Archiefwet, Archiefbesluit, Archiefregeling) en overgangsregeling voor oudere bescheiden, gerelateerd aan de juridische bronnen, archiefrollen en begrippenlijst. Door de analyse tot een model te verwerken in de regelbeheertool Visuall wordt een overzichtelijk digitaal naslagwerk gecreëerd. Hierdoor kunnen uw medewerkers snel en gemakkelijk zien welke informatie zij moeten bewaren, op welke wijze en voor hoe lang. Het resultaat is dat voldoen aan de Archiefwet eenvoudiger wordt. Het inrichten van de archieftaak waarbij de ‘business’ zelf betrokken is, is een investering die zichzelf terugverdient. Het levert tijdswinst op bij het terugvinden van documenten, en er is meer zekerheid over de juiste versie, authenticiteit en betrouwbaarheid van documenten.

De bestaande analyses zijn door onze ervaren juristen gemakkelijk uit te breiden met:

  • een analyse van uw verplichtingen uit de geldende basisselectielijst(en);
  • een analyse van uw verplichtingen uit eventueel van toepassing zijnde interne regelgeving (zoals beheersregelingen);
  • koppelingen aan aspecten uit uw eigen organisatie, zodat u in de uitvoering per proces of rol de daar benodigde juridische informatie voorhanden heeft.

 

Meer weten? Neem contact met ons op!