Strafrechtketen

Juris heeft in de afgelopen jaren veel organisaties in de strafrechtketen ondersteund bij het analyseren van wetten, regels en processen die te maken hadden met :

  • opsporing, berechting en vervolging voor volwassen en jeugdigen;
  • informatieverwerking tussen ketenpartners binnen de strafrechtsketen tussen bij het uitwisselen van justitiële, strafvorderlijke en politiegegevens;
  • de vreemdelingenketen in het kader van de uitwisseling van biometrische gegevens tussen ketenpartners.

Bent u ook actief in de strafrechtketen? Wij kijken graag samen met u welke onderdelen van de bestaande analyses voor uw organisatie herbruikbaar zijn.