Inhouse cursussen Veiligheidsmanagement

In het kader van veiligheidsmanagement kan Juris voor uw bedrijf of opleidingsinstituut inhouse trainingen of modules verzorgen. Tijdens de training veiligheidsmanagement staan de wetten en regels centraal die in het kader van veiligheidsmanagement door personen en organisaties moeten worden uitgevoerd of nageleefd. Deze kunnen variëren van wetten en regels die vandaag de dag gelden, zoals de Wet Rampen en Zware Ongevallen en sinds kort de Waterwet. Maar ook wetten en regels die alleen voor uw organisatie gelden of die nog in werking zullen gaan treden zoals de Wet veiligheidsregio’s kunnen hierin centraal staan.

Naast een meer traditionele benadering van de lesstof middels schriftelijk materiaal en cases, kan de lesstof ook op een interactieve wijze aan cursisten worden gepresenteerd aan de hand van kennissystemen of rollenspellen.