Trainingen Wet veiligheidsregio’s met virtuele rampoefeningen

De Wet veiligheidsregio’s zal de organisatie en besturing van rampen en crises en de organisaties die daarbij betrokken zijn behoorlijk veranderen. Voor de mensen die deze veranderingen gestalte moeten gaan geven is naast een goede kennis van de wet een gedegen training onontbeerlijk.

Juris en VSTEP ontwikkelen daarom in het kader van het VITTOS project een nieuwe training. Deze training is specifiek bedoeld voor bestuurders en hun beleidsadviseurs, en is erop gericht om de nieuwe wet in een realistische omgeving te kunnen toepassen. In een virtuele oefenomgeving wordt een grootschalig rampscenario gesimuleerd. Tijdens deze training, kunnen deelnemers op realistische wijze actief leidinggeven gedurende complexe rampen en worden ze in hun virtuele oefenomgeving direct geconfronteerd met de gevolgen van hun besluiten. De training neemt een halve dag in beslag.

Tijdens de training zullen trainers van VSTEP en Juris aanwezig zijn voor ondersteuning en evaluatie. Indien de workshop in-house wordt verzorgd zijn er diverse aanvullende modules mogelijk zoals een combinatie met een operationele of tactische training, adviesrapportage e.d..