Doe je voordeel met de Wabo!

Vroeg u in het verleden bouwvergunningen en milieuvergunningen aan voor uw bouwprojecten? Sinds 1 oktober 2010 is er door de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor u als aanvrager een heleboel veranderd, in uw voordeel. Snellere procedures, lagere kosten etc.. Tenminste, als u weet wat er in de wet staat en hoe u dat moet toepassen.

Juris kan u alles vertellen over de impact van de Wabo op uw manier van werken. Hiervoor hebben wij een cursus ontwikkeld die ingaat op de kernpunten van de Wabo voor zover van belang voor bedrijven. De relatie met o.a. bestemmingsplannen en de Crisis- en herstelwet komt ook aan de orde. Ten slotte bevat de cursus tips en trucs om de voordelen van de Wabo optimaal te kunnen benutten. 
 

Ook heeft Juris een instrumentenmodel gemaakt dat alle juridische instrumenten voor het starten van een bouwproject met alle onderlinge verschillen (voor- en nadelen) in kaart brengt.

Juris heeft veel ervaring met het geven van Wabo-opleidingen bij diverse gemeenten, de vastgoedsector, architectenbureaus en Hogeschool Wageningen.

Voor mogelijkheden neemt u contact op met Rosalie van Oostrom 070-7830038 of Info@juris.nl).