Workshops Wet veiligheidsregio's met PSIC

In 2010 is de Wet veiligheidsregio’s in werking getreden. Deze nieuwe wet heeft grote wijzigingen tot gevolg in de voorbereiding, uitvoering en besturing van rampen en crises. Voor de mensen die deze veranderingen gestalte moeten geven, is een goede kennis van de wet onontbeerlijk. De wet geeft namelijk de eisen, kaders en uitgangspunten waar de organisaties en besturing aan moeten voldoen.

Juris organiseert daarom voor bestuurders, managers, beleidsmedewerkers en coördinatoren workshops die bestaan uit een drietal modules van elk één dagdeel. In deze workshops staat de nieuwe wet centraal en kijken we gezamenlijk wat voor effecten deze heeft.

In de workshops zal, naast het overbrengen van de inhoud van de wet, veel ruimte zijn voor het onderzoeken van de grijze gebieden. Een aantal zaken dat de wet regelt is namelijk niet per definitie zwart of wit en biedt ruimte voor een beleidsmatige interpretatie. Door middel van casussen en discussie zoeken we de grensgebieden op die de wet biedt. Deze inzichten kunnen bij het vormen van beleid en het inrichten van de organisatie en besturing mee worden genomen.


U kunt zich inschrijven door het aanmeldingsformulier in te vullen.