Veranderingstrajecten

Wie gecontroleerd een veranderingstraject wil doorlopen heeft veel baat bij een objectieve en nauwgezette partner. Juris heeft de ervaring en de gereedschappen om dergelijke trajecten optimaal te laten verlopen.

Samen met uw eigen medewerkers maken wij inzichtelijk hoe de huidige organisatie er uitziet en hoe deze er in de toekomst uit moet gaan zien. Dat doen we door de kern van de wetten en regels, producten en diensten, procedures en organisaties in samenhang te analyseren. Vervolgens worden al deze elementen vastgelegd en gevisualiseerd in een Decomplexiemodel© . Door de bestaande en/of toekomstige situatie expliciet te maken wordt niet alleen inzichtelijk wat precies de verandering is, maar ook hoe een set aan veranderingen samenhangt. Deze eenvoudige wijze van presenteren maakt de noodzaak van de verandering en ook van samenwerking voor iedereen kenbaar. Het veranderingstraject is zo gemakkelijker uit te voeren. We kunnen u ook bijstaan bij het stellen van prioriteiten en de volgorde waarin het veranderingstraject wordt afgelegd.

Veranderingstrajecten brengen vaak diverse optimalisatievraagstukken met zich mee. Door het combineren van onze ervaring, kennis van uw organisatie en kennis van de nieuwste methoden en technieken ten aanzien van Regelbeheersing vindt u in ons de ideale partner.