Regel uw bezuinigingen

Juris ondersteunt wetgevende en wetuitvoerende instanties bij het uitvoeren van analyses die gericht zijn op bezuinigen en reorganiseren. Gedacht kan worden aan ministeries en uitvoeringsorganisaties.

Essentieel bij bezuinigen en reorganiseren is dat zowel beleidsmedewerkers als het management goed inzicht hebben in de terreinen waarin men actief is, en vooral hoe op deze terreinen de uitvoering wordt beïnvloed door wetgeving en beleid. Juris kan u hierin ondersteunen door middel van het uitvoeren van een juridische analyse. Hierdoor kunt u besparingen vinden die zijn gelegen in het niet efficiënt uitvoeren van de wet- en regelgeving. 

Bij het uitvoeren van zo'n analyse wordt door Juris een model ontwikkeld waarin onder andere het volgende aan bod komt:

• of er niet meer geregeld wordt dan beleidsmatig noodzakelijk;
• of er geen regels zijn die strijdig zijn of elkaar tegenwerken;
• of de beleidsdoelstellingen efficiënt zijn ingeregeld én kunnen worden bereikt;
• de regelgeving effectiever en efficiënter kan worden uitgevoerd.

Deze inzichten kunnen vervolgens gebruikt worden voor het opstellen van een verbeterplan. 

Meer weten?
Wilt u meer weten hoe u met inzicht in regels kunt bezuinigen? Neem contact op met Juris voor een verkennend gesprek.

Ook kunt u onze factsheet downloaden waarin deze dienst nader wordt toegelicht.